Stichting Veteranen Comité Drachten

Stichting Veteranen Comité Drachten

De stichting heeft ten doel:

 • het onderhouden en versterken van de onderlinge band en het onderlinge begrip tussen de gemeente Smallingerland en haar inwoners en de veteranen.
 • het versterken van de onderlinge band tussen de veteranen en hun thuisfront woonachtig in de gemeente Smallingerland en de daarom heen liggende gebieden.
 • het in aangelegenheden veteranen betreffende fungeren als aanspreekpunt voor de gemeente, het oranje comité, de media en/of andere relevante organisaties.
 • het vertegenwoordigen van en fungeren als aanspreekpunt voor de veteranen en/of hun thuisfront.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • het (doen) organiseren en/of realiseren van Veteranendagen in Drachten en/of elders in de gemeente Smallingerland.
 • het (doen) organiseren en/of verzorgen en/of ondersteunen van herdenkingsbijeenkomsten voor gevallen militairen.
 • het (doen) organiseren en/of verzorgen van bijeenkomsten waarin de laatste eer wordt bewezen aan (mede) veteranen.
 • het (doen) ondersteunen en/of samenwerken met Veteranencafe Drachten.
 • het (doen) organiseren van overige op veteranen gerichte activiteiten en/of bijeenkomsten.
 • het (doen) bieden van informatie over de activiteiten van de stichting, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media.
 • samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen.
 • het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

Inloggen

Registreren

Wachtwoord opnieuw instellen

Vul je gebruikersnaam of e-mailadres in. Je ontvangt dan een link waarmee je een nieuw wachtwoord kan instellen via de e-mail.